Sea Kayak Haida Gwaii - Butterfly Tours

Fog layer - Looking toward SGang Gwaay from Adams Rocks
photographer:  Erik Jensen

© Butterfly Tours ~ Sea Kayak Haida Gwaii
IslandsofBeauty.com